Rodoklub - žákovský minipodnik

Asi se ptáte, PROČ zrovna RODOKUB?

R = RADOST    O = ODVAHA    D= DOVEDNOST    O = OBCHOD  a prostě KLUB

Rodoklub

Žákovský minipodnik RODOKLUB tvoří převážně žákyně 8.ročníku. Jejich cílem je podporovat potřebné, pořádat akce pro své spolužáky i pro veřejnost. V letošním roce Rodoklub uspořádal pohádkovou stezku pro děti u příležitosti Noci s Andersenem, vánoční workshop ve spolupráci s Lázeňskými lesy, Kavárnu pro rodiče na třídních schůzkách a Lemonádu na akci Ukaž, co umíš. Podpořil kočičí útulek Bezblešek, canisterapii pana Stránského Když pes pomáhá žít a Droseru. Úzce spolupracuje s žákovským parlamentem.

Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii Rodoklub.