DOD

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

16.1.2023

V tento den jsme ve škole přivítali rodiče s předškoláky a připravili pro ně prohlídku školy zpestřenou mnoha překvapeními.

 V přízemí školy rodiče s dětmi po skupinkách navštívili oddělení ŠD, kde byli seznámeni s provozem a prohlédli si prostory družiny. Děti reagovaly na naše družinové děti, často se znaly z mateřské školy. V prostorách učeben si děti vylezly na žebřiny, kde na ně čekaly zavěšené dobroty. To se jim to líbilo a odcházely spokojeně dál. V počítačové učebně se dětem hry na PC i na interaktivní tabuli moc líbily. Někdy se zapojili i rodiče. Na počítačích byla přichystána logická hra-chytání kočičky. Nebylo jednoduché zabránit kočičce, aby neutekla, ale některým se to podařilo. Na interaktivní tabuli jsme viděli přeházený obrázek a úkolem bylo sestavit ho správně pomocí přesouvání jeho částí. Na stanovišti anglického jazyka si děti mohly vyzkoušet práci s interaktivní tabulí, skládaly obrázky s čísly a zvířátky. Děti byly šikovné, některé už uměly říct anglicky čísla, barvy i zvířátka. Úspěch měla stanoviště i v horním patře-práce s mikroskopem, na stanovišti byly ukázky modelů kostry, lebky, model trávicí soustavy. Děti a rodiče si rovněž mohli prohlédnout sbírky motýlů a brouků. Byly připraveny preparáty pro pozorování mikroskopem, děti i rodiče se aktivně účastnili. Zájem vzbudila i 3D tiskárna a v učebně fyziky byly pro děti připraveny dva experimenty. Tvořivé dětičky si mohly vytvořit barevnou káču, na které pozorovaly mísení barev. Odvážnější se vrhli do zkoumání vlastností škrobu, který se tvářil jako kapalina, ale při vyvinutí tlaku se změnil v pevnou látku. Děti projevily skutečně experimentátorského ducha a odcházely možná trošku upatlané, ale s úsměvem od ucha k uchu.  

Stanovišť bylo poměrně hodně a času méně, takže někdy bylo potřeba účastníky popohánět. Dětem se líbilo, že si mohly ze dne otevřených dveří něco odnést - sovičku z papíru a sádrový odlitek klíče. Všichni odcházeli spokojeni, jak velcí, tak malí.

DOD 2023