Školní projekty

Projekt: Notes strážníka Pavla

I v letošním školním roce 2023 - 2024 se naše škola zapojila do projektu Notes strážníka Pavla Notes strážníka Pavla je název projektu primární prevence Městské policie Karlovy Vary. Projekt Notes strážníka Pavla je rozložen na dva školní roky, v prvním roce se děti v úvodní kapitole seznamují s úlohou nejen městské a státní policie, ale také s úkoly ostatních složek záchranného systému.

Další kapitoly kladou důraz na bezpečnost dětí v silničním provozu, proto je značná pozornost věnována pravidlům pro chodce a cyklisty. Po prázdninách budou děti dále pracovat s Notesem i ve třetím ročníku, kdy je strážník Pavel provede tématy o mezilidských vztazích a zdravém životním stylu," Děkujeme strážníkovi Pavlu Dawidkovi, lektorovi oddělení prevence a dohledu MPKV, který velmi poutavě předává zkušenosti, vědomosti a dovednosti našim žákům, čímž bezesporu přispívá ke zvyšování jejich bezpečnosti.