Školní projekty

Projekt: Notes strážníka Pavla

I v letošním školním roce 2018 - 2019 se naše škola zapojila do projektu Notes strážníka Pavla Notes strážníka Pavla je název projektu primární prevence Městské policie Karlovy Vary. Projekt Notes strážníka Pavla je rozložen na dva školní roky, v prvním roce se děti v úvodní kapitole seznamují s úlohou nejen městské a státní policie, ale také s úkoly ostatních složek záchranného systému.

Další kapitoly kladou důraz na bezpečnost dětí v silničním provozu, proto je značná pozornost věnována pravidlům pro chodce a cyklisty. Po prázdninách budou děti dále pracovat s Notesem i ve třetím ročníku, kdy je strážník Pavel provede tématy o mezilidských vztazích a zdravém životním stylu," Děkujeme strážníkovi Pavlu Dawidkovi, lektorovi oddělení prevence a dohledu MPKV, který velmi poutavě předává zkušenosti, vědomosti a dovednosti našim žákům, čímž bezesporu přispívá ke zvyšování jejich bezpečnosti.

Projekt primární prevence

Ve školním roce 2018 - 2019 se žáci naší školy zúčastnili certifikovaného dlouhodobého program primární prevence

Jednalo se o program všeobecné primární prevence realizovaný v rámci školní docházky s názvem Světlem k prevenci, který úspěšně prošel komisí pro certifikaci programů primární prevence MŠMT.

Organizátor projektu: Zapsaný spolek Světlo Kadaň z.s. , který v současné době poskytuje celkem 15 registrovaných sociálních služeb v jižní části Ústeckého kraje a v kraji Karlovarském. Narůstající agendou došlo v organizaci k reorganizaci a vznikly dvě sekce - Sekce adiktologických služeb a Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny.

Více zde: https://www.svetlokadanzs.cz/o-nas/

Program:

  • je dlouhodobý 
  • je interaktivní (Celá cílová skupina je aktivně zapojena.) 
  • je komplexní (Nezaměřuje se pouze jen na drogovou prevenci, ale zabývá se tématy jako je šikana, rasismus, intolerance, komunikace, asertivita, sexuální chování, pohlavně přenosné choroby atd.)
  • využívá skupinovou dynamiku a práci s malou skupinou (Pracuje s komunikačními dovednostmi, sebevědomím, vychovává ke zdravému životnímu stylu, pomáhá v rozvoji osobnosti a utváření žebříčku hodnot. Pracuje vždy s jednou školní třídou.)
  • je návazný (Pokud se v životě dítěte či ve škole vyskytne problematická situace, lektoři odkazují a spolupracují se zařízeními, která jsou kompetentní k řešení této situace.)

Posláním programu je:

Cíleně ovlivňovat postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování, užívání návykových látek (včetně legálních). Dále pak, aby si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Zvýšit kompetenci odborné a rodičovské veřejnosti pro preventivní působení na své klienty a děti a pro včasné řešení již vzniklého problému v souvislosti s nežádoucími sociálními jevy.