Informace pro strávníky

Obědy v pondělí 4. 9. 2023 - v případě zájmu přihlašte své děti nejdéle do středy 30. 8. 2023!

Vedoucí školní jídelny: Dagmar Kaljkovičová

Ceny obědů od 1. 9. 2023

  • Strávníci: 7-10 let 28,- Kč
  • Strávníci: 11-14 let 30,- Kč
  • Strávníci: 15 a více 30,- Kč
  • Strávníci učni: 56,- Kč (37,-Kč + 19,-Kč režie)
  • Důchodci (bývalí zaměstnanci): 62,- Kč (37,-Kč + 25,-Kč režie)
  • Cizí strávníci: 82,- Kč (37,-Kč + 45,-Kč režie)

Platby obědů:

souhlasem k inkasu z banky

Rodiče odevzdají ve ŠJ souhlas k inkasu a zajistí, aby vždy k 20.dni v měsíci byla na účtu dostatečná finanční částka.

Výdej obědů:

vždy od 11.30 do 14.00 hod.

Odhlašování obědů:

Obědy se odhlašují den předem


• v aplikaci www.strava.cz

• osobně u vedoucí školní jídelny

• telefonicky – tel. 777 486 013 (i formou sms)

• na Edupage

Do 8:00 hod. ráno se odhlašují pouze děti, které onemocní v noci nebo odpoledne předešlého dne.

 

VÝBĚR, ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

Obědy si budete moci volit až na 14 dní dopředu.

Zákonní zástupci si zavedou souhlas s inkasem na placení stravného.

Souhlas s inkasem na placení stravného musíte nahlásit vedoucí školní jídelny.

Souhlasem s inkasem nám velmi usnadníte práci.

 

REGISTRACE:

Žáci obdrželi přihlašovací údaje důležité ke zprovoznění internetového odhlašování a objednávání stravy.

POZOR!!!

Dospělí cizí strávníci si musí zakoupit čip u paní vedoucí školní jídelny Dagmar Kaljkovičové.

Cena čipu je 100,- Kč

 

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY:

Odkaz na internetové objednávání stravy: www.strava.cz, aplikaci lze stáhnout i do mobilního telefonu – strava.cz

Číslo zařízení: 3621, uživatelský kód: …….. kód, pod kterým se budete přihlašovat k aplikaci na internetu, heslo: ……….. symbol, pod kterým hradíte stravné. V případě potíží s heslem, kontaktujte vedoucí školní jídelny. (Po úvodním přihlášení do systému v sekci „Nastavení uživatele“ lze heslo kdykoliv změnit.)

Pro objednání stravy zvolte položku OBJEDNÁVKY - můžete vybírat stravu a odhlašovat obědy. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky ODESLAT.

Výběr stravy lze provést nejpozději 3 pracovní dny předem, poslední den do 14:00 hod., například na pondělí lze objednávat nejpozději ve středu do 14.00 hod. Výběr stravy lze provádět pouze v případě, že je stravné uhrazeno v požadované výši a s dostatečným předstihem tak, aby byla platba připsána na účtu jídelny do 25. dne v měsíci na měsíc následující.

Pokud strávník nevyužije možnost výběru, je automaticky přihlášen k odběru stravy:

 

1. stupeň, všichni studenti SŠ a dospělí strávníci - oběd č. 1

2. stupeň - oběd č. 2

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Obědy se odhlašují nejpozději den předem

  • přes internet
  • na Edupage
  • osobně nebo
  • telefonicky na čísle: 353 447 540, 777 486 013

Odhlásit oběd stejného dne odběru lze do 7:00 hodin pouze v případě, že dítě onemocní v odpoledních hodinách a v noci.

Výlety, návštěvy kina a jiné hromadné akce třídy odhlašuje třídní učitel týden předem nebo pedagogičtí pracovníci, kteří akci zajišťují. Třídní učitel nebo jiný pedagogický pracovník předá vedoucí kuchyně seznam žáků.

Dětský strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si může oběd vyzvednout do jídlonosiče. POZOR: Nezapomeňte si, prosím, čip při vyzvednutí oběda do jídlonosiče.

Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo zaplatit plnou cenu oběda (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

V případě vyzvednutí oběda první den při neplánované nepřítomnosti strávníka doporučujeme vyzvednout oběd v 11:30 hod., tímto se sami vyvarujete zbytečného čekání.

 

VÝDEJ JÍDLA:

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem nebo čipovou kartou u výdejního terminálu a tímto poskytne informace kuchařce o obědě, který má na daný den objednán.

Pokud strávník výjimečně čip nebo čipovou kartu zapomene, omluví se u výdejního pultu a počká na ověření objednané stravy. V případě ztráty je nutné zakoupit si nový čip v sekretariátu školy.

 

UPOZORNĚNÍ !!!

Pokud budete objednávat obědy přes internet, prosíme o větší důslednost při objednávání. Při nepozornosti je možné oběd omylem odhlásit.

Pokud oběd odhlásíte místo přihlásíte, strávník není zařazen do stravování, oběd se pro něj nevaří. Strávník nemá tento den nárok na stravu.

 

Veškeré dotazy Vám ráda zodpoví osobně nebo telefonicky Dagmar Kaljkovičová, vedoucí ŠJ - telefon: 353 447 540, 777 486 013