Pracovníci vykonávající další special. funkce

koordinátor školního vzdělávacího programu

koordinátor informačních a komunikačních technologií

Metodik prevence I. a II. stupně

Kariérový poradce, Výchovný poradce

Výchovný poradce

Sociální pedagog

koordinátor práce s nadanými dětmi

Speciální pedagog