Žákovský parlament

Žákovský parlament sdružuje žáky 3.- 9. ročníku. Schůzky probíhají každé úterý od 7.10 hod, a dále dle potřeby.

Koordinátorka:  Mgr. Štěpánka Šťastná (stastna.stepanka@zskonecnakv.cz)

Co je žákovský parlament?

 • Žákovský parlament je skupina volených žáků naší školy.
 • Je složen ze zástupců 3. – 9. tříd.
 • Zástupce do žákovského parlamentu si volí každá třída sama a zvolí též náhradníka v případě nepřítomnosti zástupce.
 • Žákovský parlament se schází pravidelně 1x týdně.
 • Žákovský parlament se schází pravidelně 1x měsíčně s ředitelem školy.
 • Zástupci tříd sbírají od spolužáků ale i od učitelů informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Ze schůzky je pořízen zápis.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a její okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení regálů na tašky v jídelně školy, ovlivňují skladbu potravin v potravinovém automatu, …)
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí, …)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
 • podporují charitu (psí útulek, spolupráce s dětskými domovy, spolupráce s mateřskou školou, spolupráce s domovem důchodců atd.)

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá dětem nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává žákům možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat