Školská rada

Aktuální složení školské rady

Předseda:   Mgr. Martina Vaculíková

Za pedagogické pracovníky:  Jana Potužáková, Mgr. Martina Vaculíková 

Za zákonné zástupce:   Barbora Černá, Bc. Petr Moravec    

Za zřizovatele:   Daniela Bílá, Ing. Michaela Tůmová