ICT

Obsah:

 1. Počáteční stav
  1. Počítačové vybavení
  2. Softwarové vybavení
  3. Plánované akce pro školní rok 2023-2024
   1. Investiční akce
    1. Plná verze Office na další počítače
    2. Dovybavení učeben interaktivními panely a tabulemi
    3. Licence Smart 2023
    4. Nákup výukových programů dle požadavku jednotlivých vyučujících
    5. Zakoupení pevných počítačů k interaktivním tabulím
    6. Nákup kamer a mikrofonů k novým pevným počítačům
    7. Zakoupení licence EduPage
   2. Systémové změny
    1. Revize dokumentů
    2. EduPage
    3. Office 365
  4. Cílový stav


 

 

 1. Počáteční stav

 

       V letech 2022-2023 se podařilo realizovat:

 

 • Instalovali jsme nové interaktivní tabule s projektory
 • Všichni vyučující byli vybaveni notebooky
 • Zprovoznila se učebna virtuální reality a robotiky
 • Zakoupila se a instalovala nová verze Smart notebook 2022, kterou využívá většina kantorů
 • Všem zaměstnancům školy a žákům byly zprovozněny Office 365
 • Nově se zakoupilo 6 notebooků do 3 D učebny
 • K některým interaktivním tabulím se instalovaly pevné počítače
  1. Počítačové vybavení

 

 

Viz: příloha 

 1. Softwarové vybavení

 

Učitelské notebooky mají OS Windows 10 Pro.

Počítačové učebny mají na počítačích OS Windows 10 Pro.

Výukový software používáme Terasoft, Fraus, Nová škola, Didakta

U interaktivních tabulí se využívá Smart Notebook

V učebně virtuální reality byly staženy aplikace pro výuku


 

 

 1. Plánované akce pro školní roky 2023 –2024

a) Investiční akce

 

1. Rekonstrukci staré učebny informatiky

Vybavit učebnu interaktivní tabulí

 

 1. Dovybavení učeben interaktivními panely nebo tabulemi

 

 1. Nákup nové licence Smart 2023
  Software pro úplnou funkci interaktivních tabulí

 

 1. Nákup výukových programů

Nákup výukových programů dle požadavků vyučujících.

 

 1. Nákup pevných počítačů k interaktivním tabulím
 2. Zakoupení kamer a mikrofonů k novým pevným počítačům
 3. Zakoupení licence EduPage

 

 

 

            b ) Systémové změny

 1.  EduPage

Ve školním roce zavedeme nový školní informační systém, který nahradí    skolaonline.

 

 1. Revidovat verze dokumentů a ukládané dokumenty na disk K:

Na disku K: revidovat dokumenty a zbytečné zálohy programů vymazat

           

   

3.    Office 365

Zrušení účtů u vycházejících žáků a založení nových účtů u žáků prvních ročníků, nově příchozích žáku.

 

 

 1.  Skolaonline

Ukončení školního informačního systému a postupný přechod na EduPage

 

 

 

 

 1. Cílový stav

 

 

  Rádi bychom na konci školního roku 2023-2024

 

 • Vybavili starou učebnu informatiky interaktivní tabulí
 • Dovybavili některé učebny interaktivními tabulemi nebo panely
 • Zakoupili novou licenci Smart 2023
 • Realizovali zřízení Office 365 pro nové žáky 
 • Udělali pořádek na disku K:
 • Pořízení pevných počítačů s kamerami a mikrofony k interaktivním tabulím
 • Na další počítače nainstalování plné verze Office
 • Přešli na EduPage

   PŘÍLOHA

 Stav ICT září 2023

STOLNÍ POČÍTAČENOVÉ

25

Učebna inf( 6 zabaleno), 2 kuchyně  
   

8

HP mini  
   

1

Acera mini   
   

3

3D brýle  
   

5

Dell mini  
   

2

 Učebna chemie  
   Celkem

 44

   
NOTEBOOKYNOVĚ

62

HP Příropis, fyzika  
   

28

Dell  
   

1

Fujitsu( office home)  
   

8

Vyučující  
   

10

Lennovo učebna Inf  
   

6

 3D učebna  
   

50 

 Asus chemie  
   

 

   
   

2

Zástupce, 3 D  
  Celkem

184

   
  STARÉ

5

Lennovo  
   

1

Odepsané Lennovo rozvrhy   
   

1

 MSIkamery družina  
       
  Celkem

7

   
   

 

   
TABLETYNOVÉ

12

   
  STARÉ

5

   
   

 

   
  Celkem

17

   
   

 

   
  GRAFICKÉ

5