ICT

ICT plán

pro školní rok 2022 – 2023

Obsah:

  1. Počáteční stav
   1. Počítačové vybavení
   2. Softwarové vybavení
  2. Plánované akce pro školní rok 2022-2023
   1. Investiční akce
    1. Plná verze Office na další počítače
    2. Dovybavení učeben interaktivními tabulemi
    3. Licence Smart 2022
    4. Nákup výukových programů dle požadavku jednotlivých vyučujících
    5. Zakoupení pevných počítačů k interaktivním tabulím
    6. Nákup kamer a mikrofonů k novým pevným počítačům
    7. Licence VR
    8. Školení vyučujících Office a Smart
   2. Systémové změny
    1. Revize dokumentů
    2. WWW. Stránky školy
    3. Robotika
    4. Skolaonline
  3. Cílový stav
 1. Počáteční stav

V letech 2021-2022 se podařilo realizovat:

 • Dokončila se rekonstrukce učebny informatiky
 • V učebně informatiky se vyměnily staré stolní počítače za notebooky a byla instalována interaktivní tabule
 • Instalovali jsme nové interaktivní tabule s projektory
 • Všichni vyučující byli vybaveni notebooky
 • Zprovoznila se učebna virtuální reality, založily se účty a instalovaly programy využívající 3 D brýle
 • Zakoupila se a instalovala nová verze Smart notebook 2021, kterou využívá většina kantorů
 • Všem zaměstnancům školy a žákům byly zprovozněny Office 365
 • Byli zakoupeny roboti VEX na výuku informatiky
 • Nově se zakoupilo 12 brýlí na VR
 • Zakoupilo se deset nových notebooků

 

  1. Počítačové vybavení

Viz: příloha

  1. Softwarové vybavení

Učitelské notebooky mají OS Windows 10 Pro.

Starší počítačová učebna Windows 10 Pro na notebookách

Novější počítačová učebna OS Windows 10 Pro.

Výukový software používáme Terasoft, Fraus, Nová škola

Stará počítačová učebna používá na stolních počítačích OS Windows 10Pro

Některé notebooky využívají Smart Notebook

V učebně virtuální reality byly staženy aplikace pro výuku

 

 1. Plánované akce pro školní roky 2022 –2023

a) Investiční akce
 

1. Rekonstrukci staré učebny informatiky

Vybavit učebnu interaktivní tabulí

 

 1. Dovybavení učeben dataprojektory nebo interaktivními tabulemi

 

 1. Nákup nové licence Smart 2022
  Software pro úplnou funkci interaktivních tabulí

 

 1. Nákup výukových programů

Nákup výukových programů dle požadavků vyučujících.

 

 1. Nákup pevných počítačů k interaktivním tabulím
 2. Zakoupení kamer a mikrofonů k novým pevným počítačům

            b ) Systémové změny

 1.  Skolaonline

                  Ve školním roce bychom rádi více využívali jednotlivé moduly skolaonline, modul družina

 

 1. Revidovat verze dokumentů a ukládané dokumenty na disk K:

Na disku K: revidovat dokumenty a zbytečné zálohy programů vymazat

 

            3.   Nové www stránky školy

                 Pracovat v nových stránkách školy a zajistit u stránek dodržování GDPR

   

 1. Office 365

Zrušení účtů u vycházejících žáků a založení nových účtů u žáků prvních ročníků, nově příchozích žáku.

 

 1.  Robotika

Zavedení nové informatiky, robotiky

 1. Cílový stav

  Rádi bychom na konci školního roku 2022-2023

 

 • Vybavili starou učebnu informatiky interaktivní tabulí
 • Dovybavili některé učebny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory
 • Zakoupili novou licenci Smart 2022
 • Realizovali zřízení Office 365 pro nové žáky
 • Udělali pořádek na disku K:
 • Zakoupili novou licenci na VR brýle
 • Pořízení pevných počítačů s kamerami a mikrofony k interaktivním tabulím
 • Na další počítače nainstalování plné verze Office

   PŘÍLOHA

 Stav ICT září 2022

STOLNÍ POČÍTAČE

NOVÉ

25

Učebna inf( 6 zabaleno), 2 kuchyně

 

 

 

 

 

8

HP mini

 

 

 

 

 

1

Acera mini

 

 

 

 

 

3

3D brýle

 

 

 

 

 

5

Dell mini

 

 

 

 

Celkem

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEBOOKY

NOVĚ

62

HP Příropis, fyzika

 

 

 

 

 

28

Dell

 

 

 

 

 

1

Fujitsu( office home)

 

 

 

 

 

8

Vyučující

 

 

 

 

 

10

Lennovo učebna Inf

 

 

 

 

Celkem

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARÉ

5

Lennovo

 

 

 

 

 

1

Odepsané Lennovo rozvrhy zástupce

 

 

 

 

 

1

 MSIkamery družina

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Celkem

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLETY

NOVÉ

12

 

 

 

 

 

STARÉ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICKÉ

5