Informace o provozu ŠD

Informace o provozu ŠD

ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY  VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Provoz školní družiny bude zahájen 1.9.2022.

Tento den bude družina otevřena od 6,00 do 17,00 hodin (celodenní provoz) v 1.oddělení.

Od 7,30 do 9,00 bude probíhat zápis do ŠD 1.ročníků :

1.B – 1.oddělení p. vychovatelka M. Bártová

1.A – 3.oddělení p. vychovatelka D. Malúšová

Zároveň  přihlaste své dítě ke stravování ve školní jídelně. Ostatní děti (2.– 5. třídy ) obdrží přihlášku do ŠD 1.9.u své třídní učitelky/-ele a zároveň se dozví, do jakého oddělení byly zařazeny.

Od 2.9. funguje družina v běžném režimu. Děti ze 4. a 5. tříd budou přijímány dle volné kapacity ŠD a kritérií ZŠ a budou zařazeny do odděleních podle volných míst.

Čas vyzvedávání dětí ze školní družiny:

Od 12.30 do 13.30 hod. nebo od 15.00 do 17.00 hod.

Zvoňte dle barev a nahlaste vždy jméno, příjmení a třídu dítěte.

Vyčkejte příchodu dítěte na viditelném místě.   Do budovy je vstup zakázán.

 

Upozornění:                                                                                                                                                  

Pokud si přijdete vyzvednout dítě po obědě ( 12.30-13.30 hod.) ve dnech, kdy má vyučování do 12.35 hod., bude po obědě nejdříve mezi 13.15 až 13.30 hod

ODDĚLENÍ DRUŽINY:

  • 1. oddělení:   Marie Bártová         1.B + část 3.A
  • 2. oddělení:   Karla Ročňáková     2.B + část 3.A
  • 3. oddělení:   Dagmar Malúšová   1.A + část 3.A
  • 4. oddělení:   Karel Hyke               3.B + 4. a 5. třídy
  • 5. oddělení:   Štěpánka Novotná   2.A + 4.C

 

NABÍDKA KROUŽKŮ ZDE:  

https://zskonecnakv.cz/cs/krouzky