Informace o provozu ŠD

Informace o provozu ŠD

ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY  VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

Provoz školní družiny bude zahájen 4. 9. 2023.

Tento den bude družina otevřena od 6:00 do 17:00 hodin (celodenní provoz) v 1.oddělení.

Od 7,30 do 9,00 bude probíhat zápis do ŠD 1.ročníků:

1.A – 3.oddělení p. vychovatelka D. Malúšová

1.B – 2.oddělení p. vychovatelka K. Ročňáková

Zároveň  přihlaste své dítě ke stravování ve školní jídelně. Ostatní děti (2.– 5. třídy ) obdrží přihlášku do ŠD 1.9.u své třídní učitelky/-ele a zároveň se dozví, do jakého oddělení byly zařazeny.

Od 4. 9. funguje družina v běžném režimu. Děti ze 4. a 5. tříd budou přijímány dle volné kapacity ŠD a kritérií ZŠ a budou zařazeny do odděleních podle volných míst.

Čas vyzvedávání dětí ze školní družiny:

Od 12:30 do 13:30 hod. nebo od 15:00 do 17:00 hod.

Zvoňte dle barev a nahlaste vždy jméno, příjmení a třídu dítěte.

Vyčkejte příchodu dítěte na viditelném místě.   Do budovy je vstup zakázán.

 

Upozornění:                                                                                                                                                  

Pokud si přijdete vyzvednout dítě po obědě ( 12:30-13:30 hod.) ve dnech, kdy má vyučování 

do 12.35 hod., bude po obědě nejdříve mezi 13:15 až 13:30 hod.

ODDĚLENÍ DRUŽINY:

Pedagogičtí pracovníci školní družiny

oddělení

jméno a příjmení

telefon

e-mail

Vedoucí školní družinyDagmar Malúšová

353 447 517

733 712 421

malusova.dagmar@zskonecnakv.cz

ŠD I. oddělení

 

(2.B.)

Marie Bártová353 447 517bartova.marie@zskonecnakv.cz  

ŠD II. oddělení

 

(1.B + část žáků z 2. A)

Karla Ročňáková353 447 517rocnakova.karla@zskonecnakv.cz

ŠD III. oddělení

 

(1. A + část žáků z 2.A)

Dagmar Malúšová353 447 517malusova.dagmar@zskonecnakv.cz

ŠD IV. oddělení

 

(4.ročník + 5.ročník) 

Karel Hyke604 877 325hyke.karel@zskonecnakv.cz

ŠD V. oddělení

 

(3.A + 3.B)

Štěpánka Novotná353 447 515novotna.stepanka@zskonecnakv.cz

 

NABÍDKA KROUŽKŮ ZDE:  

https://zskonecnakv.cz/cs/krouzky