Vize, mise a cíle školy

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ

MISE ŠKOLY - KDE JSME TEĎ

 • Naše základní hodnoty jsou: profesionalita, otevřenost, vstřícnost a spolupráce.
 • Školní vzdělávací program je určen všem žákům. Podporujeme sport, výpočetní techniku a všeobecné vzdělání (český jazyk, matematika, cizí jazyky).
 • Rozvíjíme aktivní dovednosti a mravní hodnoty žáků pro úspěšný život v moderním světě.
 • Nabízíme pestré volnočasové aktivity.

VIZE 2025 - KAM SMĚŘUJEME

Škola pro děti.

Škola, která nabízí cestu.

 • Jsme základní školou pro všechny žáky: zaměřujeme se zejména na sport, ICT a všeobecné vzdělání (český jazyk, matematika, cizí jazyky). Děti se učí naplno a s radostí pod vedením motivovaných učitelů.
 • Připravujeme žáky praktickou výukou, aby našli své místo v životě. Umožňujeme jim vlastní vzdělávací cestu, poskytujeme individuální podporu rozmanitými formami a metodami. Pečujeme o jejich volný čas. 
 • Ve škole se k sobě všichni hezky chováme, podporujeme otevřenou komunikaci, respekt a důvěru. Jsme bezpečnou školou.
 • Máme moderní vybavení v učebnách, na sportovišti, ve školní družině i ve zdravé jídelně.
 • Využíváme různé zdroje získávání finančních prostředků na soustavné zlepšování a oceňování kvality.

STRATEGICKÉ CÍLE

A) Oblast vzdělání (průběh, podpora, vztahy a spolupráce)

 • Zlepšení vzdělávání podle kritérií kvalitní školy 
 • Podpora pozitivních vztahů a bezpečné školy

B) Podmínky ke vzdělávání

 • Modernizace prostředí a vybavení
 • Zlepšení marketingu

C) Řízení školy

 • Zlepšení motivace učitelů
 • Získávání finančních zdrojů

O škole

Náš školní program má motto: "Škola pro děti". Chcete se podívat, jak to u nás vypadá?

V přízemí mají své třídy naši nejmenší. O přestávkách, když se chtějí trošku protáhnout, mohou si kromě žebřin zaskákat i "panáka"... :-)

V 1. a 2. patře jsou starší děti. Přestávky si mohou zpříjemnit stolním tenisem.

Ve 3.patře školy jsou specializované učebny chemie, přírodopisu, fyziky, které jsou vybaveny datovými projektory a interaktivní tabulí.

Máme také speciální učebnu keramiky s keramickou pecí a také učebnu výtvarné výchovy. Chodby kolem zdobí nejedna práce... :-)

Oblíbený je také cvičný byt, kde dívky i chlapci zkouší pronikat do tajů kuchařského umění. O svá povedená dílka se potom dělí se svými spolužáky a učiteli. Jednohubky, chlebíčky, vánoční cukroví... všechno jde "na dračku". :-)

Ve 3.patře máme také malý kinosál, kde se pořádají kulturní akce školy, nejrůznější představení a na konci června slavnostní vyřazování deváťáků.

Na naší škole samozřejmě nechybí učebny jazyků a tělocvičny. Ty máme dvě a společně s hřištěm, kde naše děti najdou dobré zázemí a možnost protáhnout si svá těla nejednou aktivitou :-))

Po dlouhém dni jsme všichni vděčni za naši školní jídelnu, kde úžasně vaří!

Chcete se přesvědčit? Máte možnost kdykoli se přijít podívat... :-)

Těšíme se na Vás.

Historie školy

Stavba školy na sídlišti Čankovská byla schválena v roce 1976. Přípravy i samotná stavba trvaly dost dlouho, neboť atypičnost budovy spojená s krytem CO měla svoje zásady. Návrhy a studie z roku 1984 předpokládaly, že základní škola bude součástí obytného prostoru Karlovy Vary Rybáře - Čankovská a bude zajišťována několika stavbami: vlastní budovou školy, pozemkem tělovýchovného zařízení, původně plánovaným pokusným pozemkem a částí sadovnickou. Tvarově i rozsahem byla škola předurčena pro výstavbu 18 tříd, v pozdějších plánech 20 tříd ZDŠ. Dále byl přijat požadavek štábu CO na vybudování dvou stálých protiradiačních krytů pro 600 a 900 osob, které v době míru měly být využity jako herny, klubovny nebo zájmové dílny.

Generálním projektantem stavby se stal Stavoprojekt - středisko Karlovy Vary a hlavním projektantem byl ing. arch. Bohumil Kuba, kterého později vystřídal ing. arch. A. Buchta. Stavbyvedoucím se stal ing. Miloš Patera a stavbu v roce 1992 dokončila První stavební a.s. Karlovy Vary.

Od samého počátku se ukazovalo, že škola svou kapacitou tříd nestačí vyhovět populačnímu nárůstu sídliště a v následujících letech bylo nutné provést přestavbu s vnitřními úpravami školy, aby měla minimálně 24 tříd. Byla tedy vybudována 24 třídní škola, která sestává z učebního čtyřpodlažního pavilonu, kde je v podzemním podlaží vybudován kryt CO, z části využitý pro školní dílny, sklady a část prostoru byla pronajata různým firmám.

Rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu vydal stavební úřad 13. 8. 1992 a právě v tomto zkušebním provozu bylo vydáno ono povolení o rozšíření dokonce na 26 tříd. Tyto úpravy byly realizovány během letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 1993.

1. 9. 1992 nastoupilo do nové budovy pouze 8 tříd prvního a druhého ročníku se 110 dětmi a děti ze ZŠ Dvory. Dvorská škola se opravovala, děti tedy dojížděly na ZŠ Konečná. 1. 9. 1993 byla škola otevřena v rozsahu osmi ročníků.
V školním roce 1996/1997 bylo ve škole nejvíce dětí - 654 v 26 třídách. V následujících letech došlo k postupnému snižování počtu dětí, což bylo způsobeno hlavně stárnutím populace sídliště.
2002 - 2003  Důležitým rokem byl rok 2002, kdy hned 9. 9. 2002 proběhla kolaudace nového školního hřiště s umělým trávníkem a slavnostně bylo otevřeno přestřižením pásky ředitelem PaedDr. Jiřím Holečkem, který se obrovsky zasloužil o vybudování tohoto nového sportovního areálu.
2006 - 2007 Rodiče dětí naší školy spojil se školou internet, jako vůbec první ZŠ v Karlovarském kraji umožnila dětem přihlašovat a odhlašovat se pomocí čipové karty, registrovat se ve školní jídelně, rodiče mají od tohoto roku možnost elektronicky komunikovat se školou.
2010 - 2011 Konec školního roku byl naplánován na 23. 6. 2011 z důvodů plánované rekonstrukce. Stavbu za 22,8 milionu korun provedla a. s. Skanska, která budovy převzala 20. 6. 2011. Cílem byla kompletní výměna střešních plášťů na pavilonu učeben a tělocvičen, posílení tepelné izolace střech, výměna oken, dveří a prosklených stěn. Fasáda školy dostala nový tepelně izolační plášť s omítkou. Zatepleny byly stropy nad technickými podlažími a podlahy prvního nadzemního podlaží. Díky tomu klesla spotřeba energie na 68% původní hodnoty, tedy na 80,9kWh/m2.

Po otevření školy se vystřídali ve vedení školy celkem 4 ředitelé.

PaedDr. Jiří Holeček (1992 - 2003)
Mgr. Vladimír Hůrka (2003 - 2012)
Mgr. Jiří Chmelík (2012 - do 30/11 2018)
Mgr. Petr Kordík (od 1/12 2018 - 30/6 2021)

Mgr. Radka Hodačová (od 1/12 2021 - po současnost)

 

Od otevření školy až do současnosti vykonává správu budov pan Josef Rajzl.

škola foto
Slavnostní vyřazování
Den dětí
lyz1
šplh4