Odhlašování a výdej obědů

Výdej obědů:

vždy od 11.30 do 14.00 hod.

Odhlašování obědů:

Obědy se odhlašují den předem


• v aplikaci www.strava.cz

• osobně u vedoucí školní jídelny

• telefonicky – tel. 777 486 013 (i formou sms)

• na Edupage

Do 8:00 hod. ráno se odhlašují pouze děti, které onemocní v noci nebo odpoledne předešlého dne.

Čipové karty, které žáci obdrželi ve škole, slouží i na výdej obědů. Aby mohl být systém plně funkční, je nutné platby stravného, zejména prostřednictvím složenek, uskutečnit s dostatečným předstihem tak, aby vždy k 1. v měsíci byla platba připsána na účet jídelnyPokud nebude stravné uhrazeno včas, stravovací systém zablokuje vydání oběda.

Při ztrátě nebo zničení čipové karty je nutné zakoupit si novou.