Odhlašování a výdej obědů

Výdej obědů:

  • vždy od 11.30 do 14.00 hod.

Odhlašování obědů:

Obědy se odhlašují den předem osobně nebo telefonicky na čísle 353 447 540.

Do 8h ráno se odhlašují pouze děti, které onemocní v noci nebo odpoledne předešlého dne.

Výlety, návštěvy kina a jiné hromadné akce třídy se musí odhlásit týden předem na společném seznamu (zajišťuje třídní učitel nebo učitel, který výlet či jinou akci organizuje). Za neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční nebo věcná náhrada.

Čipové karty, které žáci obdrželi ve škole, slouží i na výdej obědů. Aby mohl být systém plně funkční, je nutné platby stravného, zejména prostřednictvím složenek, uskutečnit s dostatečným předstihem tak, aby vždy k 1.v měsíci byla platba připsána na účet jídelnyPokud nebude stravné uhrazeno včas, stravovací systém zablokuje vydání oběda.

Při ztrátě nebo zničení čipové karty je nutné zakoupit si novou.