Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, 

k zápisu dětí do prvních tříd vás přivítáme ve středu 10. 4. 2024 v čase 14:30 - 18:00 hodin a ve čtvrtek 11. 4. 2024 

mezi 14. a 16. hodinou. 

Jak se přihlásit?

Co s sebou?

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

K zápisu do 1. třídy se dostaví rodiče s dětmi, které v letošním roce dovrší šesti let (narozené mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018 a děti po odkladu školní docházky.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud dítě jeví známky nezralosti v oblasti psychické, fyzické nebo sociální, je vhodné, aby rodič zažádal o odklad školní docházky.

Potřebujete k tomu:

 • vyplnit žádost o odklad školní docházky
 • doložit souhlasné stanovisko Pedagogicko-psychologické poradny (nebo Speciálně-pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Žádost se podává ředitelce školy nejpozději do 31. 5.

Jestliže byl dítěti povolen odklad školní docházky, není automaticky přijato následující školní rok, je nutné jít opět k zápisu.

Dítě, které má odklad školní docházky, dochází:

 • do mateřské školy nebo
 • do přípravné třídy základní školy

Mgr. Radka Hodačová - ředitelka školy

 

 

 

 

Pomůcky pro budoucí prvňáčky

ŠKOLNÍ POTŘEBY DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče, za štědrého přispění Magistrátu města Karlovy Vary 1 000,- Kč na každého prvňáčka a 200,- Kč od ZŠ Konečná 25 jsme zakoupili tyto školní potřeby:

Seznam potřeb a pomůcek pro žáky 1.ročníku  
zakoupené z účelové dotace Magistrátu města Karlovy Vary  
   
Písankový sešit s pomocnými linkami 512 5
SEVT Sešit Premium 513, A5 10 l. linkovaný 12 mm 5
Centropen Tužka grafitová ERGO, 3 tvrdosti - balení 3 ks 1
Náčrtník A4, 40 listů 1
SEVT Úkolníček pro 1., 2. a 3. třídu A6 1
Victoria Lepicí páska transparentní 19 mm × 33 m 1
Kreslicí karton barevný A4 - 180g - 10 ks - mix 10 barev 1
Vítej v ZOO - Zvířátkové omalovánky 1
CONCORDE Kelímek na vodu - výška 9 cm 1
Pilot FriXion Ball Roller 0,7 mm - modrý 1
Pilot FriXion Point Náplň sada 3 ks - modrá 1
CANDY Trojhranná pryž v plastovém krytu s posuvníkem 1
Spoko Ořezávátko jednoduché, s víkem a kontejnerem 1
Koh-i-noor Modelína 10 barev 200 g v krabičce 1
Europen Vodové barvy 30 mm - 12 barev 1
SPOKO sada štětců, 5ks ( kulaté 6, 8, 10 a ploché 8, 12) 1
Milan Nůžky dětské školní kulaté - 13 cm 1
Donau Lepicí tyčinka - 15 g 1
Ubrus na výtvarnou výchovu - mix motivů 1
Donau Desky s drukem A4  1
Donau Desky s drukem A6 1
Pastelky MAPED Color´Peps JUMBO - 12 barev, trojhranné 1
Koh-i-noor školní voskovky 8232 - 12 barev 1
Barevné papíry A4 - 20 listů 2
Kreslicí karton A4 220 g - 10 ks 1
Kreslicí karton A3 180 g - 10 ks 1

Ještě jednou velmi děkujeme i jménem našich budoucích žáčků Magistrátu města.

 

Při telefonických rozhovorech s Vámi jsme se setkali s dotazem na „kornouty sladkostí“, které bývají spojovány s prvním školním dnem.

 

Protože naše škola je zapojena do programu Zdravá školní jídelna, dále do programu Ovoce do škol a v neposední řadě se každoročně účastníme osvětové akce „Veselé – zdravé zoubky“, prosíme Vás, rodiče, abyste dětem místo kornoutu sladkostí připravili v první školní den „ovocnou misku“, ze které si po návratu domů z prvního dne ve škole určitě rády vyberou z nabízeného ovoce nebo zeleniny.

 

Naše doporučení zní – pokud kornout koupíte – nechte jej jako překvapení pro své dítě doma.

 

Těšíme se na Vás a děti i bez kornoutu.

 

Rodiče zajistí sáček na cvičební úbor, cvičební úbor (sportovní obuv vhodnou do tělocvičny i ven), bačkory se světlou podrážkou, tekuté mýdlo, 2 krabice vytahovacích kapesníčků.

Adaptace - doporučení výchovné poradkyně

Vážení rodiče a prarodiče,

od září vstupují Vaše děti do prvních tříd a tím se zcela změní režim celé rodiny. Aby se děti cítily dobře a rády chodily do školy, je třeba jim vytvořit vhodné podmínky.

Proto doporučuji:

 • Asi 10 dní před začátkem školního roku přiblížit režim dne školnímu dni, tzn. ráno vstávat pravidelně v dobu, kdy předpokládáte, že tak budete vstávat do školy. Děti by měly být v budově školy v 7,45 hod.
 • Ranní rituály – snídaně, koupelna, oblékání - načasovat tak, aby dítě nebylo ve stresu. Po snídani doporučuji krátké 5-10 minutové zaměstnání – vybarvování, něco si říci o obrázku, pokud máte materiály pro předškoláka, využijte je.
 • Odpoledne se pokuste vymezit si 10 minut (nejlépe v pravidelnou dobu, kdy předpokládáte, že budete dítěti pomáhat s domácím úkolem) a pokračovat ve vybarvování, popovídat si, co jsme dnes dělali, nebo cvičení z knihy pro předškoláky. Toto zaměstnání by nemělo přesáhnout 10 minut.
 • Je dobré dítě předem upozornit, že budete společně pracovat. Hned ráno určit dobu, kdy budete pokračovat. (před Večerníčkem, po večeři apod.)
 • Pokuste se těch 10 dní ukládat dítě v pravidelnou dobu do postýlky, kdy 2 hodiny před usnutím by dítě nemělo sledovat televizi, hrát na počítači, tabletu či telefonu. Můžete si společně prohlédnout knížku, pustit pohádku do ouška nebo pohádku přečíst.

Děkujeme za spolupráci a v září se těšíme na Vaše holčičky a kluky.

Desatero pro rodiče

Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků:

Doporučujeme všem rodičům budoucích prvňáčků, aby v posledním roce před vstupem do základní školy se věnovali nenásilné přípravě jejich dítěte, která je důležitá pro plynulý přechod jejich dítěte z mateřské školy do základní školy.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) 
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) 
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek) 
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) 
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 
 • zvládá odloučení od rodičů 
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 •  projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování 
 • dodržuje dohodnutá pravidla 
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) 
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla  
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)  
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) • spolupracuje ve skupině 
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) 
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) 
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) 
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava 
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů  
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) 
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)  
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály 
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů  
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) 
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky 
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 
 • postupuje podle pokynů 
 • pracuje samostatně 
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)  
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) 
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny 
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit 
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším) 
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení 
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. 
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí  
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny  
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel 
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) 
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli  
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) 
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)  
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat 
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)  
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření) 
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí 

Vaše dítě nemusí vše výše uvedené umět, ale je vhodné, aby se k většině přiblížilo. 

Výběr školní aktovky

Školní aktovka (batoh) pro žáky 1. stupně by měla splňovat určité požadavky, které pozitivně podporují vyvíjející se dětský organismus.

Naše doporučení:

 • ergonomicky tvarovaný systém zad s vyjímatelným hliníkovým rámem
 • pevný stabilní tvar, pevné dno, vyztužené plastové hrany
 • popruhy dostatečně široké (cca 4cm), nastavitelné, vypolstrované
 • pásy by měly být nastaveny tak, aby se horní rohy tašky nacházely ve výši ramen
 • pevné držátko na přenášení v ruce
 • hmotnost aktovky do 1200 g
 • snadno otevíratelné a uzavíratelné zámky
 • uvnitř oddělené oddíly
 • boční kapsy na pití, svačinku
 • reflexní proužky, prvky
 • nepromokavost a omyvatelnost povrchu
 • design aktovky