Péče o nadané děti

Kroužky nadaní 2023/2024

Aktuálně pracujeme s nadanými i potencionálně nadanými dětmi v těchto specializovaných kroužcích:

Název kroužku

den

čas

vyučující, náplň

Zvídálci

2. - 3. třída

 

středa

13:45 - 15:00

Vyučující: Mgr. Hana Srbová

 

Náplň kroužku bude zaměřena na rozvoj paměti, matematických schopností, logického uvažování, verbální inteligence, prostorové představivosti i kreativity.  Děti se mohou těšit na hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy, hádanky, šifry nebo deskové hry.

 

Pozn.: Účast na těchto kroužcích je podmíněna    vstupními testy (TIM 3-5, IDENA) či splněním jiných kritérií (Posuzovací škály).

 

 

Vědci v akci

3. - 5. třída

 

pondělí

14:00 - 15:00

Vyučující: Viktorie Bischofová

Náplň kroužku bude mít charakter buď tvořivý, nebo experimentální. Zaměřen bude na témata jako je např. lidské tělo, příroda, chemie nebo fyzika. V případě objevení zajímavé akce mohou děti vyrazit i na exkurzi či podobný výlet za poznáním.

Pozn.: Účast na těchto kroužcích je podmíněna vstupními testy (TIM 3-5, IDENA) či splněním jiných kritérií (Posuzovací škály).

 

 

Hravá Matematika 1 

4. - 6. třída            

 

 

 

středa

 

 

 

14:00 - 15:00

 

Vyučující: Mgr. Martina Vaculíková

Náplň kroužku bude zaměřena na rozvoj logického myšlení, kombinatorického a strategického myšlení, matematických schopností, plošné a prostorové představivosti, kreativity, praktické inteligence a krátkodobé a dlouhodobé paměti.

Pozn.: Účast na těchto kroužcích je podmíněna vstupními testy (TIM 3-5, IDENA) či splněním jiných kritérií (Posuzovací škály).

 

Hravá Matematika 2

7. - 8. třída            

pondělí

14:00 - 15:00

Vyučující: Mgr. Martina Smejkalová

Náplň kroužku bude zaměřena na rozvoj logického myšlení, kombinatorického a strategického myšlení, matematických schopností, plošné a prostorové představivosti, kreativity, praktické inteligence a krátkodobé a dlouhodobé paměti.

Pozn.: Účast na těchto kroužcích je podmíněna vstupními testy (TIM 3-5, IDENA) či splněním jiných kritérií (Posuzovací škály).

 

 

 • 102 zobrazení

   

Testování

Od roku 2022 testujeme na naší škole děti pomocí specializovaných testů. V prvé řadě se jednalo o testy TIM 3-5, následně jsme začali používat i testy IDENA.

 • Test TIM3-5 
 • Test TIM 3-5 byl vytvořen odbornými pracovníky a psychology z Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Měří určitý výsek matematických schopností (především logické myšlení) v daném okamžiku, přičemž u dětí s vysokým výsledným percentilem lze uvažovat o nadání.

Více o testu najdete na www.nadanedeti.cz - vše o nadaných dětech, problémy, pro učitele, pro psychology a pro rodiče nadaných dětí.

 

Test IDENA

 • Test IDENA slouží pro identifikaci nadaných žáků různých ročníků. V případě 1. a 2. ročníku jsou tyto testy zaměřené na trivium a vybrané kognitivní, motivační, sociálně-emoční charakteristiky. V případě 8. tříd jsou zaměřené na český jazyk a matematiku, v případě tříd 7. pouze na matematiku. Součástí testování jsou i posuzovací škály, které vyplňují třídní učitelé. Jejich vyhodnocení je pak prováděno dalším učitelem na základě přesně stanovených pravidel.
 • Vydavatelem této standardizované psychodiagnostické metody je samotný Národní institut pro vzdělávání. 

  Více o testu i samotnou ukázku najdete na Služby (nuv.cz)

   

Testování jednotlivých tříd:

 • 1. třídy - posuzovací škály IDENA 
 • 2. třídy - posuzovací škály IDENA 
 • 3. třídy - TIM 3-5 
 • 4. třídy - TIM 3-5 
 • 5. třídy - TIM 3-5 
 • 6. třídy - TIM 3-5 + posuzovací škály IDENA
 • 7. třídy - testy z matematiky inspirované testy IDENA + posuzovací škály IDENA
 • 8. třídy - IDENA český jazyk a IDENA matematika + posuzovací škály

 

Fotogalerie

V jednotlivých kroužcích se děti seznamují nejen s logickými operacemi, ale také hrají různé hry, které podporují jejich paměť nebo představivost.

vědci
vědci
vědci
vědci
vědci
vědci
vědci
vědci
vědci
vědci
Odezvy dětí, rodičů

Jsme velice potěšeni vždy, když nám někdo napíše, jak moc se mu na kroužku líbí.

Hravá matematika
Hravá matematika - hodnocení
Hravá matematika - hodnocení
Zvídálci
ZVÍDÁLCI
Vědci v akci
VĚDCI V AKCI
VĚDCI V AKCI
VĚDCI V AKCI
VĚDCI V AKCI
VĚDCI V AKCI
VĚDCI V AKCI
Quiido

Již v tomto školním roce začíná naše spolupráce s patronem nadaných dětí Quiidem.)

 • Organizace Quiido poskytuje ucelený program komplexní péče a systematického přístupu. Pomáhá rodičům i učitelům poznat, pochopit i uspokojit potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti. 
 • Quiido nám již pro příští školní rok 2024/2025 vytvoří program přímo "na míru" naší školy - počínaje vyhledáváním MiND žáků od 1. tříd, vzděláváním pedagogů i rodičů, poskytováním metodické podpory, pravidelná setkávání a vzájemná sdílení příkladů z praxe až po konzultace, poradenství i oporu v legislativním souvislostech. 
 • Více se dozvíte na: Úvod | Qiido - Patron nadaných dětí