Povinně volitelné předměty

Předměty se vyučují v 6. až 9. ročníku vždy dvě hodiny týdně.

  • Přestupy žáků na jiný povinně volitelný předmět budou povoleny mezi 7. a 8. ročníkem na základě písemné žádosti řediteli školy.
  • Přestupy žáků budou povoleny vždy s přihlédnutím na obsazenost volitelných předmětů.

1. Výpočetní technika

V povinně volitelném předmětu Výpočetní technika se žáci naučí, jak efektivně pracovat s informacemi, jak je vyhledávat, třídit, zpracovávat a neplýtvat časem. Naučí se, jak napsat zajímavý referát nebo jak vytvořit poutavou prezentaci do hodin. Vyzkouší si práci s obrazem, videem i zvukem. Proniknou do tajů psaní všemi deseti, naučí se ovládat tabulkový kalkulátor i upravovat a vylepšovat fotografie či videa. Naučí se pracovat v týmu i samostatně, prezentovat výsledky své práce. Získají řadu dovedností potřebných pro praktický život.

Proč si zvolit předmět Výpočetní technika?

Ukážeme ti, jak efektivně pracovat s informacemi, jak je vyhledávat, třídit, zpracovávat a netrávit u toho zbytečně moc času. Ukážeme ti, jak napsat zajímavý referát nebo jak vytvořit prezentaci, při které bude třída hltat každé tvé slovo. Vyzkoušíš si práci s obrazem, videem i zvukem. Pronikneš do tajů rychlého psaní, staneš se „mistrem“ tabulek. Ukážeme ti, jak vylepšit fotografie. Získáš řadu dovedností, které se ti budou v budoucnu hodit, a ještě si to užiješ.

2. Blok vyučovacích předmětů cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky

(1 x týdně cvičení z českého jazyka a 1 x týdně cvičení z matematiky - OBA PŘEDMĚTY PO JEDNÉ HODINĚ TÝDNĚ)

Cvičení z českého jazyka

Povinně volitelný předmět Cvičení z českého jazyka je zaměřen na upevňování a procvičování učiva předmětu český jazyk a literatura v 6. - 9. ročníku. Svým obsahem navazuje zejména na učivo probírané v hodinách mluvnice. Klade důraz na opakování a procvičování právě probíraného učiva. Součástí je také práce s jednoduchými texty zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti. V hodinách pracujeme nejen s různými typy cvičení a pracovních listů, ale používáme také výukové počítačové programy a hravé jazykové aktivity, abychom žákům učivo českého jazyka co nejvíce přiblížili a podpořili jejich zájem o český jazyk.

Cvičení z matematiky

Předmět Cvičení z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět v 6. - 9. ročníku. Výuka je přizpůsobována podle aktuálních potřeb daných žáků a je v souladu s výstupy předmětu Matematika podle učebních osnov základní školy. V předmětu se opakuje základní učivo, ale také se probírá rozšiřující učivo zaměřené na řešení problémových a aplikačních úloh z praxe. Také jsou řešeny netradiční slovní úlohy rozvíjející kombinatorické a logické myšlení, kritické usuzování a věcnou argumentaci.

3. Sportovní hry

  • • V hodinách sportovních her se žáci podrobněji seznamují se základními druhy sportů, které se učí v tělesné výchově.
  • • Při výuce si žáci vyzkouší i méně obvyklé druhy sportů - například softbal, frisbee, ringo, tenis.
  • • Žáci se učí samostatnému organizování a rozhodování při míčových hrách na našem školním hřišti a v tělocvičnách.
  • • Velký prostor je věnován kondiční přípravě. Cílem je zlepšení fyzické zdatnosti dětí.
  • • Podpora pohybu ve venkovním prostředí.
  • • Do výuky zařazujeme výuku sebeobrany.
  • • Využíváme prvky zdravotní tělesné výchovy, jako jsou protahovací a posilovací cvičení pro správné držení těla.