Kyberšikana

Kyberšikana – co to je?

Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing, e-mobbing apod.) představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých prostřednictvím moderních komunikačních prostředků většinou v delším časovém období. Kyberšikana se odehrává na Internetu (např. prostřednictvím e-mailů, chatovacích aplikací jako je ICQ, v sociálních sítích, na videích umístěných na internetových portálech)nebo prostřednictvím mobilního telefonu (např. SMS zprávami nebo nepříjemnými telefonáty). Pachatel často jedná anonymně, takže oběť netuší, od koho útoky pochází. Právě v případech kyberšikany mezi dětmi a dospívajícími se většina obětí a pachatelů navzájem zná i v „reálném“ světě. Téměř vždy mají oběti podezření, kdo by se mohl za útoky skrývat. Kyberšikanu většinou páchají lidé z okolí oběti: ze školy, ze čtvrti, ze stejné vesnice nebo např. etnické komunity. Případy kyberšikany mezi zcela neznámými lidmi nejsou příliš časté. Naopak u tzv. kybergroomingu, úmyslného navazování sexuálních kontaktů s nezletilými po Internetu, jsou pachatelé většinou cizí starší muži. Při komunikaci s dětmi a dospívajícími v chatu nebo v sociálních sítích se vydávají za jejich vrstevníky a snaží se získat jejich důvěru. Cílem takového jednání je většinou setkání v „reálném“ světě a zneužití nezletilých dětí.

Čím je kyberšikana nová? Šikana jako taková není nový jev, kyberšikana se ale od „přímé“ šikany liší v několika bodech:

Časově neomezený zásah do soukromí. Kyberšikana nekončí po škole nebo po práci. Pachatelé kyberšikany mohou útočit kdykoliv přes Internet nebo prostřednictvím mobilu, a tak je oběť pronásledovaná i doma. Čtyři stěny vlastního pokoje oběť před útoky kyberšikany nechrání; jedině v případě, že by vůbec nepoužívala žádná nová média. 

Publikum je nesmírně široké a obsah se šíří velmi rychle. Elektronicky rozesílané zprávy nebo obrázky, které jsou online, nelze spolehlivě kontrolovat. Např. filmy nebo fotografie je možné jednoduše kopírovat z jednoho internetového portálu na jiný. Proto bývá rozsah kyberšikany mnohem větší, než u „přímé“ šikany. Obsah, na který se už dávno zapomnělo, se může kdykoliv znovu objevit na veřejnosti a pro oběť je tak i po letech mnohem obtížnější celou nepříjemnou záležitost překonat.

Více informací najdete v příloze pdf. ke stažení.

Kyberšikana.pdf - 4.44 MB (pdf) Stáhnout